Jan 23, 2020   2:19 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:SAFETY ASPECTS OF PRODUCT TRANSPORT IN GRANEX COMPANY
Written by (author): Ing. Peter Oravec
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Erika Sujová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné aspekty prepravy tovaru vo firme Granex Slovakia s.r.o.
Summary:Cieľom mojej práce bolo oboznámiť sa s problematikou bezpečnosti práce pri peprave tovaru úžitkovými vozidlami a posúdenie rizika vo firme Granex Slovakia spol. s.r.o.. Na základe nadobudnutých informácií a výsledkov, ku ktorým som dospel pri podrobnom skúmaní pracovných postupov, môžem konštatovať, že Granex Slovakia spol. s.r.o. je na dobrej úrovni v oblasti BOZP.
Key words:úžitkové vozidlá, bezpečnosť práce, systém riadenia rizika pri preprave tovaru


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited