Jan 20, 2020   7:09 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Risk analysis of work activities in selected operation.
Written by (author): Ing. Katarína Ďuricová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:PhDr. Renáta Šantavá
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza rizika pracovných činností vo vybranej prevádzke
Summary:Diplomová práca sa zaoberá analýzou rizika pracovných činností v spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Rozdelená je na štyri časti V prvej časti popisujem legislatívne požiadavky využívané v spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. V druhej časti opisujem firmu, jej predmet činnosti, zamestnancov a ich pracovné činnosti. V tretej časti analyzujem riziká pracovných činností metódou "Čo sa stane, keď...". V poslednej časti zhodnocujem zistené riziká a navrhujem bezpečnostné opatrenia.
Key words:Nebezpečenstvo, Bezpečnosť, Ochrana., Riziko


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited