Jan 23, 2020   3:56 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Advisement job security and health protection in choice company
Written by (author): Ing. Soňa Kadlečíková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Iveta Marečková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia vo vybranej firme
Summary:KADLEČÍKOVÁ, Soňa: Posúdenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia vo vybranej firme. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. -- Školiteľ: Ing. Richard Kuracina, PhD. -- Trnava: MtF STU, 2009, 97 s. Kľúčové slová: Riziko. Nebezpečenstvo. Bezpečnosť. Ochrana. Diplomová práca sa zaoberá posúdením bezpečnosti práce a ochrany zdravia v spoločnosti PYROTEAM GROUP, s.r.o. Rozdelená je na štyri časti V prvej časti popisujem legislatívne požiadavky BOZP využívané v spoločnosti PYROTEAM GROUP, s.r.o. V druhej časti je charakteristika firmy. V tretej časti posudzujem bezpečnosť práce, riziká a ochranu zdravia v spoločnosti. V poslednej časti zhodnocujem zistené skutočnosti v oblasti BOZP a ochrany zdravia
Key words:bezpečnosť práce, riziko, ochrana zdravia


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited