Jan 19, 2020   4:23 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of sources and causes of work injuries and their prevention
Written by (author): Ing. Jaroslav Zigo
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Marek Orság
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza zdrojov a príčin pracovných úrazov a ich prevencia
Summary:V mojej bakalárskej práci sa zaoberám aktuálnymi otázkami v oblasti pracovných úrazov. Práca je rozdelená do štyroch hlavných častí. Na začiatku práce popisujem súčasnú platnú legislatívu a niektoré základné pojmy, ktoré z nej vyplývajú. V druhej časti práce definujem zdroje, príčiny a prevenciu pracovných úrazov a rozoberám aktuálnu štatistiku pracovnej úrazovosti. Venujem sa taktiež povinnostiam zamestnávateľov a zamestnancov, úlohám manažmentu, následkom pracovných úrazov, otázkam prvej pomoci a zodpovednosti za škodu. V tretej časti popisujem výrobný program a pracoviská v spoločnosti METALURG STEEL s.r.o. v Dubnici nad Váhom. Nakoniec analyzujem pracovné úrazy v tejto firme za rok 2009, konfrontujem ich s preventívnymi opatreniami prijatými zamestnávateľom. Cieľom práce je posúdenie najčastejších zdrojov a príčin pracovných úrazov a následný návrh ďalších opatrení a postupov na zníženie ich výskytu.
Key words:pracovný úraz, príčiny, prevencia, legislatíva, zdroje

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited