Jan 23, 2020   2:59 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Transportation and Safety
Written by (author): Ing. Anna Hrdá
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:JUDr. Stanislav Jankovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Doprava a jej bezpečnosť
Summary:HRDÁ, Anna: Doprava a jej bezpečnosť. -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Katedra bezpečnostného inžinierstva. -- Vedúci záverečnej práce: Ing. Richard Kuracina, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2010, 57s. Cieľom záverečnej práce bolo objasniť problematiku dopravy z hľadiska rizikových faktorov, ktoré vplývajú na bezpečnosť dopravného systému. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Obsahuje päť tabuliek, štyri grafy a sedem obrázkov. Prvá kapitola je venovaná všeobecnej charakteristike dopravy a jej rozdeleniu. Druhá kapitola rozoberá druhy nehôd pri cestnej, leteckej a železničnej doprave. Tretia kapitola popisuje riziká a nebezpečenstvá pri vybraných druhoch dopravy. Záverečná kapitola porovnáva riziká všetkých dopráv a ich možné následky, ďalej rozoberá problematiku nehodovosti na Slovensku. Výsledkom riešenia danej problematiky je všeobecné posúdenie rizík a faktorov, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť v doprave.
Key words:Doprava, bezpečnosť, rizikové faktory, nehoda, nehodovosť

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited