4. 7. 2020  11:11 Prokop
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikačné číslo: 38282
Univerzitný e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

     
     
     
     
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Doprava a jej bezpečnosť
Autor: Ing. Anna Hrdá
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce:
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Oponent:JUDr. Stanislav Jankovič
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Doprava a jej bezpečnosť
Abstrakt:
HRDÁ, Anna: Doprava a jej bezpečnosť. -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Katedra bezpečnostného inžinierstva. -- Vedúci záverečnej práce: Ing. Richard Kuracina, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2010, 57s. Cieľom záverečnej práce bolo objasniť problematiku dopravy z hľadiska rizikových faktorov, ktoré vplývajú na bezpečnosť dopravného systému. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Obsahuje päť tabuliek, štyri grafy a sedem obrázkov. Prvá kapitola je venovaná všeobecnej charakteristike dopravy a jej rozdeleniu. Druhá kapitola rozoberá druhy nehôd pri cestnej, leteckej a železničnej doprave. Tretia kapitola popisuje riziká a nebezpečenstvá pri vybraných druhoch dopravy. Záverečná kapitola porovnáva riziká všetkých dopráv a ich možné následky, ďalej rozoberá problematiku nehodovosti na Slovensku. Výsledkom riešenia danej problematiky je všeobecné posúdenie rizík a faktorov, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť v doprave.
Kľúčové slová:Doprava, bezpečnosť, rizikové faktory, nehoda, nehodovosť

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene