Jan 23, 2020   3:46 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Reviewing the work safety and health protection in heights and above free depths
Written by (author): Ing. Blažena Tureková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Miroslav Novotný, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie bezpečnosti pri prácach vo výške a nad voľnou hĺbkou
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá posudzovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkou v spoločnosti ŽOS, Trnava a.s. V prvej časti popisujem legislatívne požiadavky pre práce vykonávané vo výške a nad voľnou hĺbkou. V druhej časti opisujem charakteristiku spoločnosti, jej predmet činnosti a popis systému na vybranom pracovisku. V tretej časti popisujem vybranú metódu na posúdenie rizík. Vo štvrtej časti analyzujem riziká pracovných činností metódou " Čo sa stane, keď...". V poslednej časti zhodnocujem zistené riziká a posudzujem, či bezpečnostné opatrenia sú dostatočné
Key words:nebezpečenstvo, riziko, bezpečnosť, ochrana

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited