Jan 20, 2020   7:05 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Risk assesments in paint stores
Written by (author): Ing. Peter Chovanec
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:PhDr. Renáta Šantavá
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie rizík v predajni farieb
Summary:Cieľom práce bolo vykonať posudok rizík v predajni farieb vybranou metódou, jej aplikácia do praxe a zhodnotenie bezpečnosti na základe analýzy. V práci som sa zameral na prehľad legislatívy, naštudoval som si problematiku posudzovania rizík a problematiku metódy ktorú som si vybral na hodnotenie rizík. Následne som sa oboznámil so stavom v predajni, preštudoval som si potrebnú dokumentáciu a spravil analýzu vo firme rozdelenú na jednotlivé vykonávané práce a chemické prípravky používané v predajni. Posledným bodom bolo zhodnotenie bezpečnosti a návrh vhodných bezpečnostných opatrení na zníženie nežiaducich udalostí.
Key words:posudzovanie rizika, chemický prípravok, riziko


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited