Jan 25, 2020   10:12 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Information resources and technology for risk analysis
Written by (author): Ing. Miroslava Bodnárová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Informačné zdroje a techniky pri analýze rizík
Summary:Diplomová práca je zameraná na opísanie a hodnotenie programov ALOHA, OpenFTA a programu PHAWorks 5.0 Evaluation. Prvá kapitola sa zaoberá vymedzením niektorých základných pojmov dôležitých pri analýze rizík ďalej sú vymenované a popísané najznámejšie a najpoužívanejšie metódy. Druhá kapitola opisuje najznámejšie a najpoužívanejšie informačné techniky a zdroje súvisiace s analýzou rizík. V tretej kapitole je popísaný vybraný systém s ktorým som pracovala v experimentálnej časti. V štvrtej kapitole som sa venovala analýze systému pomocou dostupných metód a techník. Vypracovala som metódu strom porúch v programe OpenFTA, metódu HAZOP v programe PHAWorks 5.0 Evaluation a pracovala som tiež v programe ALOHA. V poslednej kapitole som programy zhodnotila a to z hľadiska účinnosti a kvality. Experimentálna časť obsahuje vypracovanie analýz metód HAZOP a FTA v dostupných programoch a prácu s programom ALOHA.
Key words:program, analýza, metóda, riziko


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited