Jan 20, 2020   6:29 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Deductive methods of risk analysis.
Written by (author): Ing. Igor Šajtlava
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Peter Gabčo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Deduktívne metódy analýzy rizík
Summary:ŠAJTLAVA, Igor: Deduktívne metódy analýzy rizík. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva.- Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD.- Trnava: MtF STU, 2009. 68s. Kľúčové slová : analýza rizík, deduktívne metódy Predmetom mojej diplomovej práce sú deduktívne metódy analýzy rizík a ich uplatnenie v praxi. Práca je rozdelená na päť samostatných kapitol. V prvej kapitole sa zaoberám definovaním rizika všeobecne a stručným popisom najpoužívanejších induktívnych a deduktívnych metód hodnotenia rizika a ich základné rozdelenie. V druhej kapitole popisujem, ako sa v praxi uskutočňuje analýza rizika deduktívnou metódou Fault Tree Analysis (FTA), a jej princípov. V tretej kapitole popisujem vybraný systém na ktorý sú modelované stromy porúch. V štvrtej kapitole je spracovaná pravdepodobnostná analýza na vybraný systém. V piatej kapitole je zhodnotenie kladných a záporných hľadísk metódy na základe výsledkov analýzy.
Key words:deduktívne metódy, analýza rizík, riziko


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited