6. 4. 2020  14:06 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikační číslo: 38282
Univerzitní e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Inherentná bezpečnosť pri historických nehodách
Autor: Ing. Monika Čížeková
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Inherentná bezpečnosť pri historických nehodách
Abstrakt:Moja diplomová práca sa zaoberá témou inherentnej bezpečnosti pri historických nehodách. V prípade týchto historických nehôd ide o závažnú priemyselnú haváriu v Bhopále a priemyselnú haváriu vo Flixborough. Na základe získaných informácií som urobila analýzu nebezpečenstiev, na základe ktorej som navrhla bežné doporučenia a bezpečnejšie inherentné riešenia. V úvode do diplomovej práce sú uvedené možné následky závažných priemyselných havárií. V prvej kapitole som spracovala teoretickú časť súvisiacu s analýzou rizík, v podkapitolách som sa zamerala na ľudský faktor a metódy analýzy rizík. V druhej kapitole je spracovaná teoretická problematika súvisiaca s inherentnou bezpečnosťou ako metódy na zvyšovanie bezpečnosti systémov. V tretej kapitole som podrobne popísala haváriu v Bhopále a vo Flixborough. V štvrtej kapitole na základe popisu výroby a neskoršej havárie som analyzovala riziká, na základe ktorých som navrhla doporučenia a inherentné bezpečnejšie riešenia. V piatej kapitole som zhodnotila inherentnú bezpečnosť. V závere som zhrnula celý obsah diplomovej práce.
Klíčová slova:analýza, riziko, inherentná bezpečnosť


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně