5. 4. 2020  7:19 Miroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikačné číslo: 38282
Univerzitný e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Inherentná bezpečnosť pri historických nehodách
Autor: Ing. Monika Čížeková
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Inherentná bezpečnosť pri historických nehodách
Abstrakt:Moja diplomová práca sa zaoberá témou inherentnej bezpečnosti pri historických nehodách. V prípade týchto historických nehôd ide o závažnú priemyselnú haváriu v Bhopále a priemyselnú haváriu vo Flixborough. Na základe získaných informácií som urobila analýzu nebezpečenstiev, na základe ktorej som navrhla bežné doporučenia a bezpečnejšie inherentné riešenia. V úvode do diplomovej práce sú uvedené možné následky závažných priemyselných havárií. V prvej kapitole som spracovala teoretickú časť súvisiacu s analýzou rizík, v podkapitolách som sa zamerala na ľudský faktor a metódy analýzy rizík. V druhej kapitole je spracovaná teoretická problematika súvisiaca s inherentnou bezpečnosťou ako metódy na zvyšovanie bezpečnosti systémov. V tretej kapitole som podrobne popísala haváriu v Bhopále a vo Flixborough. V štvrtej kapitole na základe popisu výroby a neskoršej havárie som analyzovala riziká, na základe ktorých som navrhla doporučenia a inherentné bezpečnejšie riešenia. V piatej kapitole som zhodnotila inherentnú bezpečnosť. V závere som zhrnula celý obsah diplomovej práce.
Kľúčové slová:analýza, riziko, inherentná bezpečnosť


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene