Jan 19, 2020   5:28 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The sources of ignition and self-inflammation in industry and everyday life.
Written by (author): Ing. Radoslav Lyžičiar
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Štefan Galla, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zdroje zapálenia a samovznietenia v priemysle a bežnom živote
Summary:Bc. LYŽIČIAR, Radoslav: Zdroje zapálenia a samovznietenia v priemysle a bežnom živote [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. - Školiteľ: Ing. Richard Kuracina, PhD. - Trnava: MtF STU, 2009. 71 s. Kľúčové slová : zdroje zapálenia, samovznietenie Cieľom mojej diplomovej práce je rozobrať jednotlivé zdroje zapálenia a samovznietenia v priemysle ako aj v bežnom živote. Hlavným zámerom je určiť prečo tieto zdroje spôsobujú požiare a prečo je ich také množstvo. K jednotlivým zdrojom pripájam konkrétne príklady z požiarov. Práca je rozdelená do piatich kapitol. V prvej kapitole sa zaoberám základnou charakterizáciou požiarov v priemysle a bežnom živote. V druhej kapitole rozoberám jednotlivé zdroje zapálenia a samovznietenia s príkladmi na konkrétnych vzniknutých požiaroch. Treťou časťou je štatistické zhodnotenie požiarov. Vo štvrtej kapitole analyzujem požiar autobusu značky Karosa s výpočtom vznikajúceho tepla pri elektrickom skrate. V piatej kapitole hodnotím analyzovaný požiar autobusu spolu s bodovou metódou posúdenia rizík vzniku požiaru autobusu.
Key words:zdroje zapálenia, samovznietenia, požiar autobusu


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited