Jan 28, 2020   2:21 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Of Logical Trees Structures, The Risk Analysis.
Written by (author): Ing. Martin Vanek
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie logických stromových štruktúr pri analýze rizík
Summary:Práca sa zaoberá posúdením logických štruktúr ako nástroja na zníženie a minimalizáciu porúch. V prvej časti sa venujem teoretickým základom a postupom pri metódach riadenia rizika. V druhej časti sa venujem popisu logických funkcií vo štruktúrach. Štvrtá časť obsahuje popis konkrétneho systému. Piata časť analyzuje rizíká analýzou stromu porúch a analýzou stromu udalostí. V šiestej časti posúdime vhodnosť vybraných metód.
Key words:logické stromové štruktúry, strom porúch, strom udalostí


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited