Jan 19, 2020   4:48 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Inherent safety and its impact on safety improvement
Written by (author): Ing. Tatiana Kuševová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Kasalová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inherentná bezpečnosť a jej vplyv na zvyšovanie úrovne bezpečnosti
Summary:Práca sa zaoberá inherentnou bezpečnosťou a jej vplyvom na zvyšovanie bezpečnosti. Teoretická časť je zameraná na charakteristiku rizika ako takého a rôznych metód na určovanie možných rizík v prevádzke. Ďalej je všeobecne popísaná charakteristika bezpečnosti a možnosti jej hodnotenia. Posledná časť je venovaná inherentnej bezpečnosti. Jej vlastnostiam, zásadám, hodnoteniu a metódam inherentne bezpečných indexov. V experimentálnej časti sú uvedené možnosti riešenia a aplikácie inherentnej bezpečnosti do prevádzky na konkrétnom príklade.
Key words:inherentne bezpečné indexy, riziko, riadenie rizík, metódy identifikácie nebezpečenstva, inherentná bezpečnosť


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited