Jan 23, 2020   2:57 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Shot firing and safety
Written by (author): Ing. Roman Vráblik
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Trhacie práce a ich bezpečnosť
Summary:Cieľom tejto záverečnej práce je oboznámenie s trhavinami a ich charakteristikami z hľadiska bezpečnosti nakladania s výbušninami. Ďalej oboznámenie s využitím metódy FMEA pri používaní rôznych typov roznetov, spolu s teoretickým popisom týchto roznetov. Práca je rozdelená do troch hlavných kapitol. Obsahuje päť obrázkov a päť tabuliek. V prvej kapitole je rozpracovaný popis trhavín a ich charakteristík. Druhá kapitola obsahuje popis pôsobenia trhavín v rámci trhacích prác. V nej sú rozpracované pôsobenie rázových vĺn v vzduchu, vode, zeminách, pevných látkach. V ďalšia kapitola sa zaoberá popisom trhacích prác, ktoré sú hlavným vybraným systémom. Ďalej krátke objasnenie metódy použitej na analýzu vybraného systému, v tejto kapitole sa potom aplikujú teoretické znalosti spôsobov roznetov do tabuliek FMEA. Výsledkom riešenia danej problematiky je poukázanie na zvýšenie bezpečnosti trhacích prác.
Key words:FMEA, Trhacie práce, výbušniny, roznet, pôsobenie trhavín

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 3 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited