Jan 20, 2020   6:45 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Application of OSH in the structures of the Ministry of Defence
Written by (author): Ing. Stanislav Širůček
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia BOZP v štruktúrach rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Summary:Bakalárska práca obsahuje organizačné štruktúry na Ministerstve obrany Slovenskej republiky, ktoré majú právnu a legislatívnu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. V hlavnej časti približuje základné právomoci, kompetencie a zodpovednosti hlavných funkcionárov na rôznych stupňoch riadenia a približuje presúvanie povinností na vykonávacie stupne riadenia. Postupne zvýrazňuje činnosť odborného kontrolného orgánu v systéme aplikácie kontrol v oblasti BOZP - Odboru dozorných činností a inšpektorátu práce. Rozoberá konkrétne pracovné činnosti a postupy pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov u Posádkovej správy budov Bratislava, ktorá je teritoriálnym výkonným orgánom pre zabezpečovanie chodu a údržby vojenských staveb-ných objektov MO SR.
Key words:Ministerstvo obrany SR, organizačná štruktúra, aplikácia BOZP, kontrolné orgány

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited