Jan 19, 2020   5:24 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Methods of identifying hazards
Written by (author): Ing. Rastislav Salvet
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Kasalová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metódy identifikácie nebezpečenstiev
Summary:V prípade analýze nebezpečenstiev je dôležité vedieť, aké nebezpečenstvá sa v hodnotenom systéme nachádzajú. Cieľom mojej bakalárskej práce bude, zaoberať sa metódami identifikácie nebezpečenstiev. Práca je rozdelená na päť kapitol. V prvej kapitole vymedzujem pojmy týkajúce sa identifikácie nebezpečenstiev, zároveň načrtnem rozdelenie nebezpečenstiev, vzhľadom na charakter ich účinkov, času expozície, dávky a koncentrácie. Na identifikáciu nebezpečenstiev sa používajú mnohé techniky, ktoré boli k tomuto účelu vyvinuté, preto je veľmi dôležité z množstva techník si vybrať tú správnu techniku. Práve v druhej kapitole popíšem metódy identifikácie nebezpečenstiev, ktoré možno rozdeliť podľa viacerých hľadísk. Vzhľadom na špecifické vlastnosti jednotlivých metód je dôležitá voľba vhodnej techniky pre daný účel. Tretia kapitola je zameraná na popis zariadenia, na ktorom je vykonané hodnotenie nebezpečenstiev. Identifikácia nebezpečenstiev popísaného zariadenia vybranými metódami je uvedená v štvrtej kapitole. Následne v poslednej kapitole je zhodnotenie nebezpečenstiev a navrhnutie nápravných opatrení.
Key words: metódy identifikácie nebezpečenstiev, Analýza nebezpečenstiev, identifikácia nebezpečenstiev, zhodnotenie nebezpečenstiev

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 2 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited