Jan 19, 2020   5:23 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Safety and protection of health at work in construction company
Written by (author): Ing. Jozef Kúdela
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Tomáš Chrebet, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v stavebnom podniku
Summary:Stavebníctvo je najväčším problémovým sektorom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Európe. Hlavným cieľom autora je poukázať, že dôsledným vypracovaním politiky BOZP, posudzovaním, identifikáciou a hodnotením rizík jednotlivých pracovných činností a tým súvisiace prideľovanie OOPP podľa zákona a dodržiavaním zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vedie k znižovaniu počtu pracovných úrazov v stavebnom podniku Agrostav Trnava, a.s..
Key words:riziko, osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovný úraz, bezpečnosť práce

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited