Jan 23, 2020   3:59 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The liberalisation of the railways and risks of goods transportation
Written by (author): Ing. Jaroslav Dovala
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Kasalová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Liberalizácia dopravnej cesty na železnici a riziká prepravy tovarov
Summary:Železničná doprava je jedným z pilierov dopravného systému Slovenskej republiky a liberalizácia železničnej dopravy je súčasťou procesov v európskom priestore v snahe o trhové zrovnoprávnenie všetkých účastníkov týchto činností. Je nevyhnutné primeraným spôsobom železničnú infraštruktúru sprístupniť dopravcom ktorí sú schopní splniť základné kritériá požadované legislatívou národných aj nadnárodných regulačných úradov. Autor v tejto práci prehľadne usporiadal chronologické údaje vo vzťahu k stavu železničných podnikov na Slovensku ako aj skutkový stav bezpečnosti ktorý aktuálna situácia v tomto procese nastoľuje. Je nevyhnutné aby sa stav bezpečnosti železničnej dopravy nedostal do úzadia ekonomických záujmov no tento proces musí byť vzájomne vyvážený. Zhrnutie získaných skúseností v prevádzkovaní železničnej dopravy by malo viesť k poukázaniu ma miesta možných rizík. Priebežným hodnotením týchto vzájomných súvislostí je možné nájsť trhliny v procese vývoja železničnej dopravy ktoré by mohli byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti.
Key words:liberalizácia železničnej dopravy, bezpečnosť, dopravcovia, železničná infraštruktúra

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited