4. 7. 2020  12:09 Prokop
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikačné číslo: 38282
Univerzitný e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty
     
Výučba
     
     Projekty     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Liberalizácia dopravnej cesty na železnici a riziká prepravy tovarov
Autor:
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce:
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Liberalizácia dopravnej cesty na železnici a riziká prepravy tovarov
Abstrakt:
Železničná doprava je jedným z pilierov dopravného systému Slovenskej republiky a liberalizácia železničnej dopravy je súčasťou procesov v európskom priestore v snahe o trhové zrovnoprávnenie všetkých účastníkov týchto činností. Je nevyhnutné primeraným spôsobom železničnú infraštruktúru sprístupniť dopravcom ktorí sú schopní splniť základné kritériá požadované legislatívou národných aj nadnárodných regulačných úradov. Autor v tejto práci prehľadne usporiadal chronologické údaje vo vzťahu k stavu železničných podnikov na Slovensku ako aj skutkový stav bezpečnosti ktorý aktuálna situácia v tomto procese nastoľuje. Je nevyhnutné aby sa stav bezpečnosti železničnej dopravy nedostal do úzadia ekonomických záujmov no tento proces musí byť vzájomne vyvážený. Zhrnutie získaných skúseností v prevádzkovaní železničnej dopravy by malo viesť k poukázaniu ma miesta možných rizík. Priebežným hodnotením týchto vzájomných súvislostí je možné nájsť trhliny v procese vývoja železničnej dopravy ktoré by mohli byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti.
Kľúčové slová:
liberalizácia železničnej dopravy, bezpečnosť, dopravcovia, železničná infraštruktúra

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene