Jan 19, 2020   5:24 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Physical risk and their description
Written by (author): Ing. Igor Wachter, PhD.
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Fyzikálne riziká a ich opis
Summary:WACHTER, Igor: Fyzikálne riziká a ich opis. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave: Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva.- Školiteľ: Ing. Richard Kuracina, PhD.- Trnava: MTF STU,2012. 44s. Cieľom tejto bakalárskej práce je podať podrobný opis fyzikálnych rizík v pracovnom procese, predovšetkým pomocou definícií, matematických vzťahov a názorných ilustrácií a diagramov. Taktiež podrobne popisuje predovšetkým negatívne účinky daného javu na živý organizmus. Nakoniec sa práca zaoberá aplikáciou naštudovaných vedomostí do praxe. Opísanie rizík zvoleného systému pomocou veličín charakterizujúcich fyzikálne riziká a zhodnotenie opisu rizík, popísanie výhod a nevýhod.
Key words:fyzikálne riziko, elektromagnetické žiarenie, hluk a vibrácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited