Jan 19, 2020   6:14 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The risk analysis of the technological line in the stone-pit in Malužiná
Written by (author): Ing. Viktória Michelčíková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Milan Marčan
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza rizík na technologickej linke v kameňolome Malužiná
Summary:Touto Bakalárskou prácou som sa snažila stanoviť všetky možné riziká vyskytujúce sa na technologickej linke určenej na úpravu kameniva. Riziká som stanovovala pre základné časti technologickej linky ako sú: drvič, triedič, zásobníky a pásový dopravník stabilný, pričom som posudzovala riziká pri manipulácii s týmito zariadeniami, pre vlastnosti zariadení a aj pre pracovné a prevádzkové postupy pri práci so zariadeniami pomocou bodovej metódy a metódy HAZOP. Na základe zistených hodnôt som stanovila nápravné opatrenia, ktoré sú zamerané hlavne na zníženie rizika poškodenia zdravia, poškodenia zariadenia ako aj životného prostredia.
Key words:kameňolom, , technologická linka, analýza rizík,

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited