Jan 19, 2020   4:23 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Safety at work blasting in quarry
Written by (author): Ing. Ivana Ružbacká
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Michal Kapusta
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť práce pri trhacích prácach v lome
Summary:Cieľom záverečnej práce je bližšie objasniť trhacie práce na povrchu, práce v kameňolome. Úvodné kapitoly sú venované problematike dobývania nerastných surovín povrchovým spôsobom, porovnanie hlbinného dobývania a povrchového. Zadefinovali sme základné podmienky otvárky, vysvetlili základné pojmy a úkony. Nosnou časťou záverečnej práce sú bezpečnostné požiadavky a pokyny pri trhacích prácach, bezpečnosť a hygiena práce s výbušninami a škodlivé účinky trhacích prác. Záverečné kapitoly budú venované opatreniam na zníženie škodlivých účinkov trhacích prác a taktiež budú podané návrhy a námety na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v lome.
Key words:Bezpečnosť práce , Trhacie práce, Výbušnina, Riziko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited