Jan 23, 2020   2:21 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Chemical hazards and their description
Written by (author): Ing. Jakub Smolka
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Anna Michalíková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Chemické riziká a ich opis
Summary:SMOLKA, Jakub: Chemické riziká a ich opis. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva.- Školiteľ: Ing. Richard Kuracina PhD. - Trnava: MTF STU, 2004. 45 s. V prvej kapitole mojej práce sa zaoberám základnými informáciami o chemických látkach, ich výskytu v bežných prevádzkach, možných rizikách, ktoré môžu predstavovať a ako môžu vznikať. V druhej kapitole rozoberám a opisujem druhy chemických rizík, ich vlastnosti, ktoré sú nebezpečné pre zdravie ľudí. V tretej kapitole riešim príklady pomocou fyzikálnych a chemických výpočtov a vyhodnocujem, či dané výsledky môžu spôsobiť poškodenie zdravia ľudí.
Key words:riziko, toxicita, bezpečnosť, nebezpečný, únik

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited