Jan 25, 2020   8:53 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Methods of risk assessment human factor
Written by (author): Bc. Patrik Schreiber
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Martin Pastier, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metódy hodnotenia rizík ľudského faktoru
Summary:Práca sa zaoberá všeobecne problematikou ľudského faktora, rozoberá históriu a vývoj metód na hodnotenie rizík ľudského faktoru a analyzuje dve z najzávažnejších priemyselných havárií. Cieľom práce je aplikovať vybranú metódu TESEO na zhodnotenie pravdepodobnosti zlyhania človeka pri závažných priemyselných haváriach, ktoré sa už stali. Vybral som havárie Three Mile Island a Černobyl, ktoré svojimi dôsledkami a povahou značne ovplyvnili ďalší vývoj priemyslu, metód HRA a pohľad na ľudský faktor. V teoretickej časti práce je všeobecne rozpísaný pojem ľudský faktor, druhy ľudských chýb a faktory ovplyvňujúce výkon človeka. Ďalej práca prechádza k metódam hodnotenia rizík ľudského faktoru, ich vznik, vývoj a vplyv na priemysel. V praktickej časti je podrobne rozpísaný sled udalostí, ktorý viedol k vzniku závažných priemyselných havárií Three Mile Island a Černobyl. Z týchto údajov som ďalej analyzoval vplyv ľudského faktora, ako zdroj rizík. Na základe metódy TESEO som zistil pravdepodobnosť zlyhania ľudského faktora a porovnal obe havárie.
Key words:Černobyl, ľudské chyby, hodnotenie spoľahlivosti ľudského faktoru, Three Mile Island, ľudský faktor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited