Jan 19, 2020   5:38 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The safety of transport, loading and unloading of cement products
Written by (author): Ing. Juraj Hajdúch
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Tomáš Chrebet, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť prepravy, nakládky a vykládky cementárskych výrobkov
Summary:HAJDÚCH, Juraj: Bezpečnosť prepravy, nakládky a vykládky cementárskych výrobkov. [Bakalárska práca]/ Juraj Hajdúch -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva, - Školiteľ: Ing. Richard Kuracina, PhD. -- Trnava MtF STU, 2012. 68 s. Bakalárska práca pojednáva o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s manipuláciou cementu, najmä jeho nakládku, vykládku a prepravu po cestnej komunikácii. Ako príklad uvádzam spoločnosť Transplus Slovensko, s. r. o., obchodnú a dopravnú spoločnosť, ktorej hlavným predmetom podnikania je preprava suchých voľne ložených surovín a výrobkov cisternovými návesmi. V súvislosti s touto spoločnosťou chcem poukázať na bezpečnostný systém TRAM využívaný pri nakládke cementu, analýzu a posúdenie miery rizika pri ďalšom manipulovaní s vyššie uvedeným materiálom a v neposlednom rade návrhy pre lepšiu organizáciu práce s minimalizáciou pracovných úrazov a chorôb z povolania. Jednotlivé návrhy opatrení v analytickej časti som spracoval do tabuliek.
Key words:Cement, Prepravné podmienky, Preprava cementu, Analýza rizika FMEA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited