Jan 23, 2020   2:32 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Occupational Health and Safety at the Wastewater Treatment Plant
Written by (author): Ing. Peter Habánek
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Jozef Harangozó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v čistiarni odpadových vôd
Summary:Čistiareň odpadových vôd je spájaná najmä s jej environmentálnym poslaním, pretože zabezpečuje aby sa voda, ktorú si z prírody berieme pre vlastné potreby (biologické, hygienické, priemyselné, poľnohospodárske, kultúrne..), do prírody znova vracala s vlastnosťami čo najmenej negatívne zmenenými a tým negatívne ovplyvňujúcimi životné prostredie. Z hľadiska prevádzkovania ale okrem snahy o optimalizáciu a udržanie technologického procesu čistenia sú pracovníci čistiarne odpadových vôd vystavení rôznym rizikám. Na ČOV sa vyskytujú v podstate všetky druhy rizikových faktorov (fyzikálne, chemické, biologické...). Tiež sa tam nachádzajú všetky druhy vyhradených technických zariadení. Preto sa v tejto bakalárskej práci pozriem na ČOV z hľadiska BOZP, identifikácie nebezpečenstiev a hodnotenia rizík a potreby prijímania opatrení na ich eliminovanie alebo zníženie.
Key words:Čistiareň odpadových vôd, Životné prostredie, Nebezpečenstvo, Riziko

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited