Jan 19, 2020   5:25 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Safety work with explosives
Written by (author): Ing. Ján Fedorco
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť práce s výbušninami
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá popísaním možnosti využitia vojenských výbušnín, bezpečnosťou pri práci s výbušninami v armáde. Práca je zameraná na posúdenie rizík práce z vojenskými výbušninami. V úvodnej kapitole sú základné rozdelenia výbušnín a popis ich parametrov, ktoré charakterizujú výbušniny. V nasledujúcej časti sú popísane možnosti použitia vojenských výbušnín. V tretej časti je popis požiadaviek kladených na vojenské výbušniny a bezpečnosť práce pri práci s výbušninami. V štvrtej časti sa nachádza analýza bezpečnosti práce s výbušninami vo vybranej situácii, pomocou bodovej metódy. V poslednej časti sa nachádza posúdenie bezpečnosti práce s výbušninami na konkrétnom prípade a návrh opatrení na zvýšenie bezpečnosti.
Key words:detonácia, munícia , trhavina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited