4. 7. 2020  11:41 Prokop
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikačné číslo: 38282
Univerzitný e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty
     
Výučba
     
     Projekty
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Bezpečnosť práce s výbušninami
Autor: Ing. Ján Fedorco
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce:
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Oponent:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Bezpečnosť práce s výbušninami
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá popísaním možnosti využitia vojenských výbušnín, bezpečnosťou pri práci s výbušninami v armáde. Práca je zameraná na posúdenie rizík práce z vojenskými výbušninami. V úvodnej kapitole sú základné rozdelenia výbušnín a popis ich parametrov, ktoré charakterizujú výbušniny. V nasledujúcej časti sú popísane možnosti použitia vojenských výbušnín. V tretej časti je popis požiadaviek kladených na vojenské výbušniny a bezpečnosť práce pri práci s výbušninami. V štvrtej časti sa nachádza analýza bezpečnosti práce s výbušninami vo vybranej situácii, pomocou bodovej metódy. V poslednej časti sa nachádza posúdenie bezpečnosti práce s výbušninami na konkrétnom prípade a návrh opatrení na zvýšenie bezpečnosti.
Kľúčové slová:
detonácia, munícia , trhavina

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene