Jan 23, 2020   2:36 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Electrolytic preparation and use of hydrogen
Written by (author): Ing. Jana Melicherová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Anna Michalíková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Elektrolytická príprava a využitie vodíka
Summary:Práca sa zaoberá využitím vodíka ako obnoviteľného zdroja energie a ako náhradu za fosílne palivá. Predovšetkým jeho výrobou z obnoviteľných zdrojov, ktoré nespôsobujú znečistenie životného prostredia. Elektrolytickou prípravou vodíka pomocou obnoviteľných zdrojov energie, jeho bezpečným uskladnením a distribúciou k používateľovi. Praktickým využitím vodíka v rôznych odvetviach. Nakoniec sa práca zaoberá bezpečným používaním zariadení spaľujúcich vodík, bezpečnostnými požiadavkami na tieto zariadenia a možným označovaním takýchto zariadení.
Key words:výroba a využitie vodíka, obnoviteľný zdroj energie, bezpečné použitie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited