4. 7. 2020  10:54 Prokop
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikačné číslo: 38282
Univerzitný e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty
     
Výučba     
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Analýza rizík chladiaceho zariadenia vybranou metódou vo firme Rajo a.s.
Autor:
Ing. Judita Laky
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce:
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Analýza rizík chladiaceho zariadenia vybranou metódou vo firme Rajo a.s.
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou rizík chladiaceho zariadenia s obsahom amoniaku v mliekarenskej firme Rajo a.s. v Bratislave. Táto firma je v súčasnosti lídrom na trhu mliekarenských výrobkov, preto je na významnom mieste civilná ochrana a ochrana životného prostredia. V prvej časti práce je priblížená legislatíva týkajúca sa nebezpečných látok, technických zariadení a priemyselných havárií. V ďalšej časti je opísaná firma a účel a funkčnosť chladiaceho zariadenia vo firme. Funkčnosť a princíp chladenia samotného zariadenia je tiež dôležitou časťou práce, podobne hlavné časti zariadenia. V poslednej časti je opísaní princíp metódy FMEA a následne vypracovaná analýza rizika na základe tabuliek. Ďalej je vyhodnotené riziko aj pomocou programu ALOHA. Na základe výsledkov je posúdené riziko a bezpečnosť samotného zariadenia.
Kľúčové slová:chladiace zariadenie, riziko, amoniak, FMEA, ALOHA

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene