Jan 20, 2020   6:02 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of the causes and consequences of technological accidents
Written by (author): Ing. Tomáš Polák
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Kasalová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza príčin a následkov technických nehôd
Summary:POLÁK, Tomáš: Analýza príčin a následkov technických nehôd [diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva. Školiteľ: Ing. Richard Kuracina, PhD. - Trnava: MTF STU, 2011, 73 s. Práca sa zaoberá popisom a rozborom najvýznamnejších priemyselných havárií, ktoré sa odohrali vo svete, ale aj tých na Slovensku. V teoretickej časti som sa zaoberal legislatívou, ktorá sa týka nebezpečných priemyselných havárií a zadefinovaním základných pojmov. Ďalej v práci som uviedol prehľad základných metód na určenie rizika a ich rozdelenia. Zaoberal som sa aj možnými následkami závažných havárií pomocou vzorovej schémy. Dôležitou časťou je aj protivýbuchová prevencia z toho definovanie množstva výbušnej zmesi a jej nebezpečenstvo v uzavretom a v otvorenom priestore. V ďalšej časti je uvedené ako správne zaradiť podnik podľa nebezpečnosti do kategórie A alebo kategórie B. V praktickej časti je zoznam najčastejších príčin nehôd pre vybrané závažné priemyselné havárie a zhodnotenie príčin a následkov nehôd na základe poučenia sa z minulosti.
Key words:riziko, nápravné opatrenia, závažné priemyselné havárie, podnik

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited