Jan 19, 2020   5:48 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Risk assessment of a cooling system by selected method
Written by (author): Ing. Peter Sabo
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza rizík chladiaceho zariadenia vybranou metódou
Summary:Diplomová práca je zameraná na analýzu rizík chladiaceho zariadenia s obsahom nebezpečnej látky amoniaku, a zaoberá sa tiež hodnotením následkov možných havárií. Prvá kapitola je zameraná na priblíženie legislatívy v oblasti havárií a tiež určuje, z akého dôvodu je potrebné analyzovať riziká zariadení s obsahom nebezpečných látok. Ďalšia časť práce opisuje miesto, účel chladiaceho zariadenia, tiež princíp jeho funkcie a zloženie. Presné spoznanie analyzovaného systému je veľmi podstatnou časťou práce. Nasledujúcou časťou je predstavenie princípov metódy HAZOP, ako použitej metódy pri analýze rizík. V praktickej časti práce bola vypracovaná analýza rizík podľa postupov metódy HAZOP. Výsledky boli spracované v tabuľkách a zatriedené do databázy, nachádzajúcej sa v prílohe práce. Následne boli analyzované následky možných havárií, ktoré boli identifikované analýzou rizík, ako následky s vysokou mierou ohrozenia. Tie boli namodelované v programe ALOHA. Konečným bodom práce bolo posúdenie bezpečnosti analyzovaného zariadenia.
Key words:chladiace zariadenie, amoniak, riziko, havária, HAZOP, toxický rozptyl

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited