Jan 20, 2020   6:09 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Electrolytic production of chlorine with utilization photovoltaic panels
Written by (author): Ing. Jana Luščíková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Anna Michalíková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Elektrolytická produkcia chlóru s využitím fotovoltických panelov
Summary:V prvej časti sa diplomová práca zameriava na jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov energie ako možný zdroj elektrickej energie pri výrobe chlóru. Druhá kapitola opisuje fotovoltický systém ako jeden z vybraných zdrojov energie potrebný k činnosti elektrolyzéra. Nasledovná kapitola podrobne popisuje hygienické zabezpečenie vody a využívané postupy pri dezinfekcii. Štvrtá kapitola je zameraná na možnosti elektrolytickej produkcie chlóru s v súvislosti s dezinfekciou vody, jej produktov a metódami stanovenia vyrobeného chlóru. Experimentálna časť sa zameriava na opis vedeckého projektu "Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie", konkrétne na špecifický cieľ č. 2. Ďalej sa zaoberá vypracovaním návrhu zariadenia pre elektrochemickú produkciu chlóru s využitím prototypu fotovoltického zdroja v kombinácii s hydromotorom Setur ako zdroja elektrickej energie.
Key words:vedecký projekt hybridný elektrický zdroj, fotovoltický systém, dezinfekcia, elektrolýza

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited