Jan 23, 2020   3:48 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of risk at transport of radioactive waste
Written by (author): Ing. Martin Uváčik
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Ján Vittek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza rizík pri preprave rádioaktívneho odpadu
Summary:Bc. UVÁČIK, Martin: Analýza rizík pri preprave rádioaktívnych odpadov. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. Školiteľ: Ing. Richard Kuracina, PhD. Trnava: MtF STU, 2011 78 s. Práca sa zaoberá problematikou rizík pri preprave rádioaktívnych odpadov. Je rozdelená do piatich častí. V teoretickej časti sú spracované legislatívne podmienky za akých sa môže preprava uskutočňovať. Na to nadväzuje opis priebehu jednotlivých typov prepráv. V tretej časti sa nachádza základné rozdelenie analýz rizika a opis jeho jednotlivých metód. Teoretická časť práce prechádza do poslednej, kde autor analyzuje riziká pri preprave VBK s RAO, ich teoretické následky a navrhuje ich následnú minimalizáciu.
Key words:analýza, mimoriadna udalosť, prepravné zariadenia, , cestná preprava ,železničná preprava, pozemné komunikácie, , rádioaktívny odpad

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
Diplomová práca obsahuje informácie ohladom utajovaných skutočností..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited