Jan 20, 2020   6:09 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analyze of risks in office work.
Written by (author): Ing. Dana Slobodová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Slavomíra Lukáčová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza rizík v administratíve
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo vykonať analýzu rizík v administratíve na Regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Trnave. Prvá časť práce je venovaná právnym predpisom, ktoré riešia problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Druhá časť je zameraná na vysvetlenie základných pojmov a popis najčastejšie používaných metód analýzy rizika. V praktickej časti je popísané pracovisko agentúry, ktorá je sprostredkovateľským orgánom MP SR, v štvrtej časti sú spracované analýzy rizík bodovou metódou, metódou FMEA a metódou kontrolných zoznamov pre profesiu administratívny pracovník. Ďalšia časť sa zaoberá posúdením významných rizík v systéme a návrhu preventívnych opatrení k činnostiam vykonávaným administratívnymi pracovníkmi. Záverečná časť je venovaná posúdeniu použitých metód analýzy rizika.
Key words:analýza rizík, bezpečnosť, bodová metóda

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited