Jan 20, 2020   6:06 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Internal analysis of labour protection in Execution of imprisonment Institute and Execution of confinement Institute in Ilava
Written by (author): Ing. Ľubomír Ďuriš
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Kasalová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vnútorná analýza bezpečnosti práce v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Ilava
Summary:ĎURIŠ, Ľubomír: Vnútorná analýza bezpečnosti práce v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Ilava. [diplomová práca] Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. Školiteľ: Ing. Richard Kuracina, PhD. Trnava MTF STU, 2010. 83s Kľúčové slová : Analýza, bezpečnosť, riziko, nebezpečenstvo, zdravie Diplomová práca je zameraná na vykonanie vnútornej analýzy bezpečnosti práce v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby v Ilave. Teoretická časť diplomovej práce obsahuje súčasnú platnú legislatívu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, základné pojmy spojené s bezpečnosťou, nachádza sa tu aj charakteristika ústavu a jeho špecifiká. Praktická časť diplomovej práce popisuje metódy, ktorými bola samotná analýza vykonaná. Nájdeme tu porovnanie výsledkov analýzy a reálneho stavu ústavu. V poslednej časti sa nachádzajú opatrenia a návrhy na zlepšenie situácie.
Key words:analýza, bezpečnosť, riziko

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited