24. 2. 2020  1:46 Matej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikačné číslo: 38282
Univerzitný e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Bezpečnostné požiadavky pri kolaudácii stavby
Autor: Ing. Tünde Halászová
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Oponent:Ing. Tibor Jókai
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bezpečnostné požiadavky pri kolaudácii stavby
Abstrakt:Práca sa zaoberá kolaudačným konaním nákupného strediska FAMILY CENTER Dunajská Streda. V praktickej časti je napísané aké nedostatky boli definované na stavbe, ktoré nespĺňali požiadavky platných predpisov. V prvej časti práce sú zákonné povinnosti a požiadavky na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Stručne popísaná stavba dáva informácie o dispozičných riešeniach a o iných údajoch jednotlivých obchodov. V praktickej časti sú definované nedostatky ktoré boli nájdené počas predkolaudačného konania. Následne boli analyzované odstránené a neodstránené nedostatky. Grafické znázornenie uľahčujú sumarizáciu týchto údajov. Výsledok diplomovej práce je kompletná dokumentácia o nájdených, odstránených a o novovzniknutých nedostatkov v kolaudačnom konaní a po vydávaní kolaudačného súhlasu.
Kľúčové slová:kolaudácia, bezpečnosť, nedostatky

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene