Jan 23, 2020   2:38 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monitoring of the safety level and risk analysis at storage
Written by (author): Ing. Erika Kuracinová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Slavomíra Lukáčová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sledovanie úrovne bezpečnosti a analýza rizík pri skladovaní
Summary:V mojej diplomovej práci sa zaoberám témou sledovanie úrovne bezpečnosti a analýzy rizík pri skladovaní. Cieľom mojej práce je posúdenie rizík v sklade. V prvej časti sú opísané legislatívne požiadavky, v ďalšej časti opisujem všeobecne analýzu rizík a metódy na hodnotenie rizík. V kapitole 3 je opísaný hodnotený systém -- sklad. V praktickej časti hodnotím bezpečnosť skladu pomocou metód "bodová metóda" a "kontrolný zoznam".
Key words:bezpečnosť, analýza rizík, sklad

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited