7. 4. 2020  13:36 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identifikačné číslo: 38282
Univerzitný e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Ľudský faktor ako zdroj ohrozenia a spôsoby jeho eliminácie
Autor: Ing. Vladimír Doktor
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Oponent:Ing. Martina Buštorová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ľudský faktor ako zdroj ohrozenia a spôsoby jeho eliminácie
Abstrakt:Bakalárska práca "Ľudský faktor ako zdroj ohrozenia a spôsoby jeho eliminácie" sa zaoberá problematikou ľudského faktora v pracovnom procese. Kapitola I obsahuje definície ľudského faktora a ľudskej chyby, ktoré sú základom pre moju prácu. Kapitola II zahŕňa klasifikáciu a analýzu ľudských chýb a ich zaraďuje ich do kategórii a tried. Kapitola III popisuje vplyv ergonómie na ľudský faktor. Kapitola IV sa zaoberá elimináciu chýb a to popísaním pracovného prostredia. Kapitola V opisuje haváriu jadrovej elektrárne Černobyl a jej vplyv na človeka a okolie. Posledná kapitola obsahuje zhrnutie problematiky ľudského faktora a opisuje dôležitosť jeho odstránenia ako zdroja ohrozenia.
Kľúčové slová:ľudský faktor, ľudská chyba, príčiny, eliminácia, dôsledky

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene