Jan 19, 2020   4:41 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The measurement of the attributes of hazardous substances of acidic character
Written by (author): Ing. Martin Vadík
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Meranie vlastností nebezpečných látok kyslého charakteru
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce je oboznámenie sa s kartou bezpečnostných údajov ako jedným z najdôležitejších nástrojov komunikácie v dodávateľskom reťazci medzi výrobcami, distribútormi, poskytovateľmi a následnými užívateľmi. Jednotlivé časti karty bezpečnostných údajov som detailne popísal, pretože orientovanie sa v nej je veľmi dôležité pri manipulácii s bežne používanými výrobkami, ktoré obsahujú rôzne nebezpečné látky. Praktická časť mojej práce je zameraná na meranie vybraných vlastností nebezpečných látok v bežne dostupných čistiacich prostriedkoch, ako sú hustota, viskozita, zloženie, farba alebo zápach a následné porovnanie nameraných hodnôt s hodnotami, ktoré výrobcovia uvádzajú v príslušných kartách bezpečnostných údajov.
Key words:vlastnosti látok, riziko, karta bezpečnostných údajov (KBÚ), nebezpečná chemická látka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited