Jan 20, 2020   7:31 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Risk Analysis by Method Event Tree Analysis
Written by (author): Ing. Michal Belčík
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza rizík metódou Event Tree Analysis
Summary:BELČÍK, Michal: Analýza rizík metódou Event Tree Analysis [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. Školiteľ: Ing. Richard Kuracina, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2012, 65 s. Kľúčové slová: ETA, strom udalostí, analýza Práca sa zaoberá metódou analýzy rizík Event Tree Analysis (ETA) a jej cieľom je túto metódu charakterizovať, aplikovať ju na vybraný systém, na základe získaných praktických poznatkov zhodnotiť prínos jej výsledkov, klady a zápory. Prvá kapitola práce je zameraná na teoretické informácie o metóde a obsahuje jej charakteristiku, princípy, ktoré sú pri analýze využívané, ciele metódy, požiadavky na jej úspešnú realizáciu a postup pri analýze. Druhá kapitola je zameraná na praktické uplatnenie získaných teoretických poznatkov. Na jej začiatku je definovaný systém a bezpečnostné pokyny preň. Tento systém je reprezentovaný prevádzkou na želatináciu nitrocelulózy v malaxéri s použitím éteru a etanolu. Na základe týchto informácii sú potom analyzované iniciačné udalosti: únik pár z malaxéra, únik éteru cez trhlinu v hadici zabezpečujúcej jeho prívod do malaxéra, slabo napnutý remeň remeňových prevodov, únik éteru z odmerky v prístavku a únik etanolu z odmerky v manipulačnej miestnosti. V tretej kapitole sú praktické poznatky získané z analýzy vyššie spomenutého systému vyhodnotené z hľadiska dosiahnutých výsledkov, jej zistených kladov a záporov.
Key words:ETA, strom udalostí, analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited