Jan 19, 2020   6:17 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Health protection of non-smokers at workplace
Written by (author): Ing. Jaroslav Zigo
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ochrana zdravia nefajčiarov na pracovisku
Summary:V mojej diplomovej práci sa zaoberám aktuálnymi problémami z oblasti fajčenia a ochrany nefajčiarov. Zameriavam sa pritom najmä na ochranu zdravia zamestnancov reštaurácií, barov a kaviarní, ktorí sú pri práci vystavení pôsobeniu tabakového dymu. Práca je rozdelená do štyroch hlavných častí. Na začiatku práce popisujem pôvod fajčenia tabaku, jeho rozšírenie vo svete a nebezpečenstvá, ktoré vyplývajú z aktívneho a pasívneho fajčenia. V druhej časti práce charakterizujem legislatívne požiadavky na kontrolu tabaku, ochranu zdravia nefajčiarov a fajčenie na pracovisku, ktoré sú platné v rámci Európskej únie a na Slovensku. V tretej časti práce popisujem pracovné podmienky obsluhujúceho personálu fajčiarskych reštaurácií, barov a kaviarní a navrhujem klasifikáciu takejto práce na základe zdravotných rizík. Nakoniec posudzujem úroveň ochrany zdravia nefajčiarov a ostatných zamestnancov pracujúcich vo vybraných fajčiarskych podnikoch, vyhodnocujem názory a návrhy zamestnancov týchto podnikov získané v dotazníkovom prieskume a navrhujem opatrenia na zlepšenie úrovne ochrany nefajčiarov na pracovisku.
Key words:nefajčiari, pracovisko, fajčenie, zdravie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited