Jan 19, 2020   4:42 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The safety at work on completion of power plant Mochovce 3. And 4. Block
Written by (author): Ing. Dajana Ďurechová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť pri práci na dostavbe Elektrárne Mochovce 3. a 4. blok
Summary:Na Slovensku zahynie v priemere každý štvrtý deň v roku pri práci človek a viac ako 6 osôb denne sa zraní. Právo na ochranu života a zdravia je jedným zo základných práv občana každej vyspelej spoločnosti. Tieto štatistiky sú alarmujúce. Práve stanovením rizík a dôsledným dodržiavaním opatrení vyplývajúcich z príslušných analýz rizík je možné dosiahnuť pozitívne výsledky v oblasti bezpečnosti zdravia pri práci. Nakoľko v súčasnej dobe prebieha dostavba 3. a 4 bloku jadrovej elektrárne Mochovce považujeme túto tému za mimoriadne aktuálnu. V prvej kapitole popisujeme začiatky jadrovej energetiky na Slovensku. Druhú kapitolu sme vymedzili pre definíciu základných pojmov spojených s jadrovou bezpečnosťou. V ďalšej kapitole sa venujeme používaným postupom a popisu prác na dostavbe 3. a 4. bloku. Vo štvrtej kapitole popisujeme konkrétnu metódu, ktorá bude využitá pre vypracovanie analýzy rizík pre vybrané pracovisko. Piatu kapitolu sme venovali samostatnej analýze rizík pre pracovisko "Montáž generátorov a príslušenstva". V poslednej kapitole sa venujeme posúdeniu bezpečnosti na dostavbe EMO. Táto práca je rozdelená do 6. kapitol. Obsahuje 9 obrázkov, 18 tabuliek a 5 príloh. Autor hodnotí doterajšie postupy na zabezpečenie bezpečnosti na dostavbe pozitívne. Vyzdvihuje význam opatrení, ktoré sa vykonávajú po zistení každého pracovného úrazu. Pozitívne hodnotí aj koordináciu bezpečnosti práce.
Key words:plán BOZP , Bezpečnosť pri práci, riziko, analýza rizík

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited