Jan 19, 2020   5:47 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The safety of using renewable energy to electrochemical processes
Written by (author): Ing. Jana Melicherová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Jozef Harangozó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie pre elektrochemické procesy
Summary:Táto práca je zameraná na obnoviteľné zdroje energie, ktoré poskytujú dostatočné množstvo elektrickej energie nato, aby mohli nahradiť fosílne palivá. No najmä ich využitím pre elektrochemický priemysel - elektrolýzu a galvanické pokovovanie -- elektrochemické procesy, ktoré na to, aby prebiehali potrebujú elektrickú energiu. Obnoviteľné zdroje energie sú jednou z možností získania elektrickej energie pre elektrochemické procesy, čím by sme šetrili životné prostredie a nepodporovali výrobcov energie z fosílnych palív. Predovšetkým na bezpečné využívanie obnoviteľných zdrojov energie a taktiež na bezpečnosť elektrochemických procesov, ktoré budú túto energiu využívať ako je elektrolytická príprava chlóru, vodíka a galvanické pokovovanie. Procesy, ktoré by bez elektrickej energie nemohli prebiehať. Zaoberá sa bezpečnou výrobou chlóru, vodíka a galvanickým pokovovaním v laboratórnych podmienkach. Laboratórne zariadenia poskytnú dostatočný obraz všetkých nebezpečenstiev, ktoré sa môžu pri výrobe vyskytnúť a ktoré by mohli ohroziť či už personál, poškodiť samotné zariadenie alebo spôsobiť únik niektorej nebezpečnej látky. Na zhodnotenie bezpečnosti týchto zariadení sme požili metódu HAZOP a FTA, ktoré poskytnú podrobný prehľad všetkých nebezpečných udalostí.
Key words:obnoviteľné zdroje energie, elektrochemické procesy, bezpečnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited