Jan 25, 2020   9:35 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Safety of usage of renewable resources of energy in bioethanol production
Written by (author): Ing. Klaudia Lehotová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Jozef Harangozó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie pre výrobu bioetanolu
Summary:Diplomová práca sa zaoberá metódami analýzy rizík v oblasti bezpečnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie pre výrobu bioetanolu. Predkladaná práca obsahuje charakteristiku obnoviteľných zdrojov energie s osobitným dôrazom na biomasu ako suroviny, z ktorej sa vyrába bioetanol. V druhej časti je definovaný bioetanol a spôsoby jeho výroby. V tretej kapitole sú vo všeobecnosti vymenované jednotlivé metódy analýzy rizík so zameraním predovšetkým na dve metódy: HAZOP (štúdium nebezpečenstva a prevádzkyschopnosti) a FTA (analýza stromu poruchových stavov). Práve tieto dve metódy sú využité na analýzu vzniku možných rizík porúch vo fermentore -- v zariadení, ktoré je súčasťou technologického procesu výroby bioetanolu. Sú predmetom poslednej, praktickej časti tejto práce. Výsledkom diplomovej práce je zhodnotenie systému z hľadiska úniku obsahu fermentoru za vzniku požiaru. Pri metóde HAZOP boli stanovené riziká celého zariadenia. Pri metóde FTA boli stanovené základné udalosti s pravdepodobnosťami, z ktorých boli získané minimálne kritické rezy. Na ich základe sa určili najčastejšie možnosti a príčiny vzniku úniku obsahu a následného nebezpečenstva vzniku požiaru. Nakoniec boli odporučené nápravné opatrenia.
Key words:bioetanol , HAZOP, FTA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited