Jan 19, 2020   4:58 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Application of measures using the HAZAN Method
Written by (author): Ing. Ľuboš Víglaš
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Navrhovanie opatrení metódou HAZAN
Summary:Diplomová práca sa zaoberá analýzou nebezpečenstva. Práca popisuje metódu na odhad pravdepodobnosti poruchy systému a odhad možných následkov pre zamestnancov. Analýza nebezpečenstva sa bežne používa ako nástroj pre hodnotenie bezpečnosti a identifikáciu prípadných zlepšení v celej rade priemyselných odvetví. Úvodná časť popisuje základné faktory vplývajúce na bezpečnosť a spoľahlivosť chemických procesov. Nasledujúce kapitoly pojednávajú o všeobecných poznatkoch kvantifikácie porúch zariadení . Súčasťou práce je aj popis metódy kvantifikácie porúch stromom porúch. Praktická časť je zameraná na analýzu nebezpečenstva vybraného technologického zariadenia na výrobnej jednotke Selektívnej hydrogenácie v podniku SLOVNAFT, a.s. Podstatnou súčasťou praktickej časti je vyhodnotenie nebezpečenstva pre vybrané technologické zariadenie a návrh opatrení na zníženie rizika.
Key words:nebezpečenstvo, analýza nebezpečenstva, porucha, bezporuchovosť, intenzita poruchy, pravdepodobnosť poruchy, analýza stromom porúch

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited