Jan 23, 2020   3:06 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Hazards in storage of flammable gas
Written by (author): Ing. Denis Šandor
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nebezpečenstvá pri skladovaní horľavých plynov
Summary:Témou práce je zistiť nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť pri skladovaní horľavých plynov. Teoretická časť sa skladá z troch kapitol. V prvej je rozoberaná problematika analýzy nebezpečenstva. Podrobnejšie tu popisujem metódu analýzy stromu porúch FTA. V druhej teoretickej časti sa venujem chemickým, technickým, bezpečnostným vlastnostiam vybraných plynov: vodík, metán, propán-bután. Tretia časť práce sa venuje spôsobom a technológiám používaných pri skladovaní plynov. Podrobnejšie sa zameriavam na skladovanie v stacionárnych zásobníkoch a tlakových fľašiach. Uvádzam tu aj súvisiace predpisy. Praktická časť obsahuje zoznam možných nebezpečenstiev. Obsahuje podrobnú analýzu (FTA) vybranej činnosti na stacionárnom zásobníku na plyn. V poslednom rade obsahuje návrh preventívnych opatrení na zníženie nebezpečností vyplývajúcich z analýzy.
Key words:skladovanie plynu, horľavé plyny, FTA, bezpečnosť, tlakové fľaše

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited