Jan 20, 2020   5:58 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Identification number: 38282
University e-mail: richard.kuracina [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Hazard storage
Written by (author): Ing. Jarmila Slováková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Opponent:Ing. Jozef Harangozó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nebezpečenstvá pri skladovaní
Summary:SLOVÁKOVÁ, Jarmila: Nebezpečenstvá pri skladovaní [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. Konzultant: Ing. Richard Kuracina, PhD. Trnava: MtF STU, 2011. 56 strán Kľúčové slová: bezpečnosť, skladovanie, vybrané nebezpečné látky Cieľom práce je zameranie sa na nebezpečenstvá pri skladovaní vybraných nebezpečných látok a posúdenie ich rizika na človeka a okolité prostredie. V Prvej kapitole sa zaoberám legislatívou týkajúcou sa skladovania chemických látok a všeobecnými pojmami. Druhá kapitola popisuje skladovanie a skladovacie technológie. Tretia kapitola sa zaoberá popisom a charakterizáciou skladovania vybraných nebezpečných chemických látok. V štvrtej kapitole popisujem vybrané metódy analýzy pre posúdenie bezpečnosti skladovania. Piata kapitola posudzuje bezpečnosť a riziká pri skladovaní vybraných chemických látok. Pri poslednej kapitole sa popisuje návrh opatrení pre bezpečné skladovanie vybraných nebezpečných chemických látok.
Key words:bezpečnosť, skladovanie, vybrané nebezpečné látky

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited